Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Humanitní a společenské vědy na FF OU ve vzdělávání a společnosti III
Project IdPPSŘ FF 2023
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je tvořen dvěma provázanými aktivitami, které FF OU v souladu se svým strategickým záměrem považuje dlouhodobě za klíčové. První aktivita se zaměřuje na propagaci humanitních a společenských věd jako plnohodnotné součásti společnosti 21. století a jako nedílné součásti vzdělanosti v regionu. Důraz se klade na kompetenci, praxi a odbornost studentů a absolventů humanitních a společenských věd při transformaci tzv. uhelných regionů. Druhá aktivita pomůže prostřednictvím adaptačních kurzů studentovi vyrovnat se s přechodem ze střední na vysokou školu a adaptovat se na vysokoškolské prostředí. Sekundárně může tato aktivita ovlivnit problematiku propadovosti a studijní neúspěšnosti studentů i zahraničních studentů