Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj internacionalizační a spolkové činnosti, inovace přijímacího řízení a podpora snížení propadavosti na PdF
Project IdPPSŘ PDF 2023
Main solverdoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
AnotationV rámci reformy učitelské přípravy jsou stěžejníémi inovovanými oblastmi kompetenční profil absolventy učitelství, intenzivní provázanost a reflexe přípravy na učitelské povolání s praxí a změna přijímacího řízení do SP zaměřených na přípravu učiteů. V rámci projektu bude navržen nový model přijímacího řízení na navazujících magisterských studijních programů. Celofakultní adaptační den Pedagogické fakulty OU proběhne v polovině září (před začátkem semestru) v vnějších i vnitřních prostorách City Campusu Ostravské univerzity (budova PdF).