Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Priority strategického rozvoje PřF - podpora synergií a komplementarit
Project IdPPSŘ_PřF_2023
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
AnotationProjekt je zaměřen na podporu realizace aktivit spolufinancovaných PřF, v souladu se Strategickým plánem PřF a jeho plánem realizace pro rok 2023, postavených na synergické provázanosti jednotlivých prioritních cílů PřF OU, vedoucí k lepšímu komunitnímu propojení v rámci akademické obce PřF OU, zlepšení komunikace mezi akademickou a neakademickou součástí fakulty a ke zkvalitnění a modernizaci zázemí fakulty, a to vše s požadavkem na vysokou angažovanost studentů i zaměstnanců do dění na fakultě.