Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Evaluation of the family policy concept of the statutory city of Ostrava
Project Id2689/2022/160
Main solverMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Period10/2022 - 12/2022
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationEvaluace procesu realizace Koncepce rodinné politiky SMO za období 2019-2022 vč. doporučení nové koncepce. Součástí bude provedení expertního dotazníkového šetření mezi aktéra rodinné politiky v Ostravě a účast na klíčových jednáních vč. závěrečné prezentace výstupů a doporučení relevantním aktérům