Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Complex service for optimizing municipal waste collection based on heuristic methods
Project IdCZ.01.01.01/01/22_002/0000787
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period10/2023 - 9/2026
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
Statesolved
AnotationHlavní aktivity společného projektu se budou týkat realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje souvisejícího s vývojem služby pro inteligentní optimalizaci svozu komunálního odpadu v reálných podmínkách aglomerací. V předkládaném projektu se budou využívat heuristické metody a metody založené na prvcích umělé inteligence, které umožní nalézt řešení blížící se absolutně optimálnímu řešení.