Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů
Project IdMSMT_PdF_učitel_2023
Main solverMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Period4/2023 - 12/2023
ProviderOddělení PR, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt je zaměřen na posílení prestiže učitelského povolání a zvýšení zájmu o učitelské povolání. Hlavním cílem projektu je popularizace studia učitelství a popularizace profese učitele. Projektové aktivity jsou zaměřeny především na: - posílení motivace současných studentů k výkonu učitelské profese po ukončení studia s cílem zabránit přechodu absolventů učitelských studijních programů do jiných profesí - posílení motivace pro výběr učitelské profese u potenciálních studentů ? žáků středních škol - prezentaci současných trendů v učitelském vzdělávání s cílem odbourat představu o výkonu učitelské profese v tradičním pojetí Cílovou skupinou projektu jsou potenciální studenti ? žáci středních škol, současní studenti učitelských studijních programů a široká veřejnost.