Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Hravé eduobrazy s pohádkovými motivy
Project IdMSK kultur. aktivity 2023
Main solverMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderKatedra pedagogiky a andragogiky, Moravskoslezský kraj
Statefinished
Anotation V projektu mají být podpořeny tři klíčové aktivity týkající se výstavní činnosti - tj. 1. autorské čtení eduobrazů (z autorských listů a katalogu) konající se na místě výstavy (jako součást výstavy edukačních autorských obrazů s pohádkovými motivy), 2. výstava edukačních obrazů, jejichž součástí by byl: 3. autorský katalog edukačních autorských obrazů. Cílem autorské výstavy a autorského čtení je prezentace pohádkových eduobrazů v autorském "Katalogu" pohádkových ilustrací z tvorby studentů a pracovníků PdF OU. Dílčím cílem je propojit aktivní zájem o výtvarnou tvorbu, čtenářství u vybraných komunit (účastníků výše uvedených plánovaných projektových aktivit, tj. intaktních a neintaktních skupin dětí/ žáků MŠ, ZŠ, případně SŠ, dětí z dětského domova s pečovatelskou péčí, dětí z centra pro rodinu a sociální péči, seniorů z domova s pečovatelskou péčí). Propojením jednotlivých skupin účastníků edukačně zaměřených výše popsaných interaktivních aktivit s edukačními obrazy cílíme na rozvoj kvalitních vztahů založených na spolupráci, pomoci, zájmu o druhé, vzájemném porozumění, úctě, respektu, učení se navzájem napříč generacemi, podpoře tvořivosti a estetického cítění.. Autorské obrazy budou průnikem všech tří edukačních aktivit, které popisujeme ve struktuře plánovaného projektu.