Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Building situational awareness in the cyber sector of universities and effective response to crisis situations
Project IdCRP 2023
Main solverIng. Pavel Pomezný
Period1/2023 - 12/2023
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je zajištění zvyšování kybernetické a informační bezpečnosti v kyberprostoru zapojených VVŠ, na základě budování komplexního situačního povědomí o dění v ICT prostředí jednotlivých univerzit, společně se zajištěním kontinuálního rozvoje kognitivních schopností univerzitních uživatelů, vzhledem k zákonem regulovaným informačním systémům. V rámci řešení projektu bude využíváno postupného rozvoje a přímé integrace moderních bezpečnostních řešení pro potřeby naplňování podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), přijímání efektivních bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VoKB) a navyšování schopností univerzitních uživatelů efektivně předcházet a vzdorovat kybernetickým útokům. Projekt se bude zabývat zajištěním krizového plánování a faktickou podporou krizového řízení v podobě návrhu, 2 rozvoje a integrace krizových plánů pro potřeby zajištění kontinuity činností ("Business Continuity Plan") a obnovení chodu organizace po katastrofě ("Disaster Recovery Plan"). K tomu bude využívat veškerých moderních metod a získaných znalostí z oblasti řízení rizik, krizového řízení a knowledge managementu, pro zajištění efektivní reakce na případné národní či mezinárodní krizové situace. Nedílnou součástí projektu bude také provedení prvotních právních analýz a přípravy na nově příchozí povinnosti plynoucí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ?NIS2 Directive?.