Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2023 - ISSO 2023
Project Id1386/2023/KaŠ
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period2/2023 - 11/2023
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationRezidenční pobyty významných autorů, umělců, kteří se věnují volné grafice, serigrafii a jejichž účast bude obohacením a rozšířením možností současné serigrafie a přispěla by k prohloubení spolupráce mezi vysokoškolskými a uměleckými institucemi širšího regionu střední Evropy. V reakci na události roků 2020 - 2022 jsme rozšířili obsahovou část projektu o možnost sdílení tiskových dat a realizaci grafik pro autory, kterým situace v České republice nebo v jejich zemi neumožní nakonec přicestovat a být fyzicky přítomni. Šlo o výjimečnou situaci, která směřuje k udržení kontinuity sympózia. S ohledem na obtížně predikovatelnou situaci i nadále ponecháme toto rozšíření pravidel na další rok. Uměleckopedagogická část projektu, která má návaznost na katedru grafiky a kresby Fakulty umění, se bude jako v roce 2022 řešit případně také online komunikací se studenty a dalšími pedagogy. Pevně věříme, že tato ?online rezidence? by byla skutečně výjimečným řešením. Zkušenost uplynulých dvou let ukazuje, že i taková forma sympozia je možná, jakkoliv pochopitelně preferujeme vždy přímý kontakt s umělci, bezprostřední vazbu autor a posluchači.