Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Translationstechnologien - Vertiefung der digitalen Kompetenzen bei angehenden Translator*innen und Vermittlung der Projektergebnisse im Rahmen des Wissenstransfers
Project IdAktion
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period10/2022 - 12/2022
ProviderMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statefinished
AnotationTímto projektem pokračuje dlouholetá spolupráce obou partnerů. Koncept projektu vychází z razantně stoupajících požadavků na digitální kompetence překladatelů a tlumočníků, kteří čím dál častěji musí obhajovat svoji profesi před šířícím se názorem, že jejich práci nahradí strojový překlad. Společné aktivity a zakázky z praxe umožní studentům obou institutů prohloubit digitální kompetence a seznámit se s technologiemi v oblasti strojového překladu. V dalším kroku zprostředkují studenti získané znalosti ve vhodném formátu široké veřejnosti.