Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj mezifakultní spolupráce s vytvořením pracovních skupin pro mezioborovou spolupráci
Project IdPPSŘ_2022
Main solverdoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationHlavním zaměřením projektu bude ustanovení mezifakultní pracovní skupiny, která bude vycházet z principů synergie mezioborové spolupráce a bude zacílena na internacionalizaci a excelentní výzkum se směřováním k zisku prestižních projektů na národní a mezinárodní úrovni a k tvorbě inovací v procesu vzdělávání na všech jeho úrovních. Důraz bude přitom kladen na spojení ?know that? a ?know how? oboru oborů za cílem maximalizace aplikačního potenciálu výsledků spolupráce a další networking. V rámci mezifakultní spolupráce dojde rovněž k inovaci přijímacího řízení a státních závěrečných zkoušek u studijních programů vyučovaných napříč fakultami. Pro lepší identifikaci přijatých studentů s Ostravskou univerzitou bude také vytvořen návrh adaptačních kurzů pro nastupující studenty. Dalším zaměření bude na tvorbu mezioborového doktorského studijního programu zaměřeného na didaktiku výtvarné výchovy.