Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Textbook use in lower secondary schools
Project IdGA406/08/0570
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationCílem výzkumného projektu je identifikovat roli, kterou hrají učebnice při vyučování a učení. Budou vymezeny základní styly užívání učebnic učitelem a žákem a ověřeny některé faktory, které styl užívání ovlivňují. Závěry budou, mimo jíné, rozpracovány a včleněny do vysokoškolské přípravy učitel a zpracovány ve formě doporučení pro tvorbu a publikování učebnic.