Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Development of managerial and communication skills - a partial goal for effective cooperation
Project IdPPSŘ_2022
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period1/2022 - 12/2022
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Vnitřní komunikace jako základ efektivní spolupráce, jehož hlavním cílem bylo zmapování stávajícího stavu komunikace na fakultě, monitoring potřeb na jednotlivých úrovních zaměstnanců a jehož výstupem je Plán zlepšování interní komunikace LF OU. Jedná se tedy o klíčový dokument, jež identifikuje slabá místa v komunikaci a sumarizuje dílčí postoje jednotlivých oslovených subjektů. Vzhledem k tomu, že mezi slabými stránkami byly identifikovány i následující oblasti:a) absence základních komunikačních kompetencí a dovedností, b) absence zpětné vazby mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízeným z hlediska odvedené práce ve smyslu zhodnocení, pochvaly atd., z něhož následně plyne nedostatečný pocit uznání zaměstnanců za jejich vykonanou práci, je zásadním cílem pokračujícího projektu dokončit strategii nastavení efektivní komunikace na LF OU. Zaměření plánovaného projektu tak zároveň naplňuje Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, tvůrčí a odborné činnosti LF OU 2021-2025 (dále jen "strategie"), přičemž jedním z indikátorů naplňování strategie pro rok 2022 je rozvoj manažerských kompetencí vedoucích pracovníků, v rámci cíle 5.2 Rozvoj lidských zdrojů.