Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Studentská soutěž BookVision
Project IdMKCR
Main solverMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Period1/2022 - 7/2022
ProviderMinisterstvo kultury
Statefinished
AnotationBookvision je mezinárodní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult. Projekt má za cíl prezentovat studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižnich artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Vítězné a vybrané práce budou prezentovány na výstavě s možností repríz. Výsledky soutěže bude reflektovat katalog a samostatný web.