Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

TRANSKUNST VI. ? Transkulturní projekt zaměřený na prohlubování translatologických kompetencí z perspektivy ?ecotranslatology?
Project IdAKTION
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period3/2022 - 12/2022
ProviderAction
Statefinished
AnotationProjektem TRANSKUNST VI. pokračuje dlouholetá spolupráce obou partnerů a vědecká výměna mezi oběma univerzitami. Ta je pro nás velmi důležitá, neboť jak ve Vídni, tak i v Ostravě jsou nabízeny studijní obory překladatelsví/tlumočení ? ve Vídni na Translatologickém centru, v Ostravě na katedře germanistiky. Pokračování projektu vychází z úspěšné realizace předcházejících ročníků. Společné aktivity v rámci tohoto transkulturně orientovaného projektu mají za cíl prohloubit překladatelské a tlumočnické kompetence studujících obou institutů. Studenti a studentky budou spolupracovat na konkrétní a z praxe vycházející zakázce, která bude vycházet z relativně nového a ve studijních plánech doposud nedostatečně zakomponovaného konceptu ?eco-translation?.