Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Current challenges in social economy and social work (Austrian students in Ostrava)
Project IdAktion_FSS_2
Main solverMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Period11/2022 - 11/2022
ProviderFakulta sociálních studií, Action
Statefinished
AnotationPlánovaná odborná exkurze slouží 12 rakouským studujícím magisterského stupně oboru Sociální ekonomie a sociální práce k prohloubení poznatků a získání nových kompetencí v oblasti projektového managementu a managementu sociálních organizací. Exkurze rozšíří teoretické poznatky o aktuální situaci sociální politiky v Rakousku, v České republice a v Evropské unii; umožní komparaci vědecko-výzkumné praxe v oblasti sociální práce a sociální ekonomiky; nabídne praktické zkušenosti odborníků rakouských a českých sociálních organizací, které pracují s vybranými cílovými skupinami. V neposlední řadě se studující seznámí s každodenními činnostmi vybraných sociálních organizací (dle svých preferencí). Studenti si přinášejí vědomosti o své vlastní zemi (sociální politika, sociální struktura, struktury podpory z EU aj.) a poznatky porovnávají je s hostitelskou institucí.