Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Aktuální výzvy v sociální ekonomice a sociální práci (Čeští studenti ve Vídni)
Project IdAktion _FSS_1
Main solverMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Period9/2022 - 11/2022
ProviderAction
Statefinished
AnotationPlánovaná odborná exkurze slouží 8 českým studujícím magisterského stupně oboru Sociální práce k prohloubení poznatků a získání nových kompetencí v oblasti projektového managementu a managementu sociálních organizací. Exkurze rozšíří teoretické poznatky o aktuální situaci sociální politiky v Rakousku, v České republice a v Evropské unii; umožní komparaci vědecko-výzkumné praxe v oblasti sociální práce a sociální ekonomiky; nabídne praktické zkušenosti odborníků rakouských a českých sociálních organizací, které pracují s vybranými cílovými skupinami. V neposlední řadě se studující seznámí s každodenními činnostmi vybraných sociálních organizací (dle svých preferencí). Studenti si přinášejí vědomosti o své vlastní zemi (sociální politika, sociální struktura, struktury podpory z EU aj.) a poznatky porovnávají je s hostitelskou institucí.