Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti
Project IdCRP 2022
Main solverMgr. Jan Drozd
Period1/2022 - 12/2022
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationKlíčovou aktivitou projektu je uspořádání společné výstavní akce, na níž umělecké fakulty a univerzity představí své umělecké výstupy široké veřejnosti. Veřejná prezentace je doplněna dalšími doprovodnými aktivitami, mezi něž patří především programy směrem k místním základním a středním školám, učilištím a základním uměleckým školám ((propojení uměleckého školství na interní úrovni, v komunikaci s platformou budoucích uchazečů o studium i s širokou veřejností). Dalším významným přesahem projektu, která má potenciál pokračování, je komunikace s aplikační sférou ve smyslu provázání se segmenty kreativního průmyslu, které propojují umělecké školství a aplikační sféru klíčovou pro akceleraci rozvoje kreativního myšlení v centrech regionů.