Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

BookVision
Project IdSMO 2022
Main solverMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Period1/2022 - 6/2022
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationV současné době v České republice ani jinde ve světě neexistuje soutěž zaměřená na studentskou prezentaci autorské tvorby v knižním médiu. Soutěž by měla mezinárodní přesah s dopadem na známost a váženost Ostravské univerzity ve světovém uměleckém prostředí, povědomí o univerzitě, potažmo o Ostravě samotné. Bookvision je mezinárodní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult. Projekt má za cíl prezentovat studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižnich artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Vítězné a vybrané práce budou prezentovány na výstavě s možností repríz.