Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Operní představení: Maurice Ravel - Dítě a kouzla
Project IdSMO 2022
Main solverdoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Period1/2022 - 3/2022
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationOperní představení: Maurice Ravel ? Dítě a kouzla je ideálním materiálem pro pohybově jevištní rozvoj studentů sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity. Nabízí studentům možnosti jevištní realizace a je ideálním propojením studijního oboru s praxí což výrazně zvyšuje možnosti jejich následného pracovního uplatnění. Z pohledu přitažlivosti směrem k široké veřejnosti je význam tohoto titulu taktéž pro svůj širokoúhlý posluchačský záběr, který má potenciál oslovit publikum napříč všemi generacemi. Jelikož Ostravská univerzita nevybírá vstupné, musí univerzita pokrýt realizaci z vlastních zdrojů, které jsou omezené.