Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project Id00280/2022/RRC
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderPřírodovědecká fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationCílem navrhovaného projektu je podpora 6ti talentovaných studentů prezenční formy doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a jejich vědeckovýzkumné činnosti, zejména ve vztahu využijí výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře. Dalším cílem je udržení těchto studentů v daném oboru a tím pádem zamezení jejich odchodu na jiná, lépe zařízená pracoviště mimo Moravskoslezský kraj či do soukromého sektoru. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu. Během řešení projektu je předpokládáno výrazné zapojení daných talentovaných studentů do výzkumných i jiných aktivit kateder.