Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Development of the quality of the two-year master study
Project IdIRP
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na rozvoj kvality studia v navazujících magisterských programech, a to především zaměřením na: a) rozvoj kompetencí studujících, b)zaváděním online a distančních forem vzdělávání, c) podporou interaktivních a aktivizujících metod výuky, d) zapojováním expertů z praxe do rozvoje, realizace a evaluace studijních programů. V rámci projektu bude připravena koncepce praxe u inovovaného profesního studijního programu Sociální práce v kontextu nemoci a zdravotního postižení, bude posílena kvalita projektové výuky u specializace Rozvoj a řízení sociální práce, bude připravena žádost o rozšíření akreditace NMgr. studijního programu Sociální práce o v ČR unikátní specializaci Sociální práce a kriminologie a bude posilováno využívání storytellingu ve výuce.Realizované aktivity přispějí k rozvoji kvality studia v NMgr. studijních programech, která je předpokladem pro zájem studujících a produkci kvalitních absolventů s kompetencemi zvládat společenské výzvy 21. století.