Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Living with dementia - the improving awareness of the risks, symptoms, early detection, prevention and treatment of Alzheimer's and other types of dementia
Project IdZD-MGS2-007
Main solverMgr. Nadezhda Borzenko
Period12/2021 - 1/2024
ProviderČesko-norský výzkumný program
Statesolved
Anotationrojekt řeší problematiku specifické péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Péče je často zajišťována jejich blízkými osobami a negativně ovlivňuje jejich život (stres, obavy o zhoršující se stav blízkých osob, časová i fyzická zátěž). Pomocí jednotlivých aktivit projektu se zlepší u těchto neformálních pečovatelů a rodinných příslušníků teoretické i praktické znalosti v oblasti péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence, o raných příznacích, možnostech léčby apod. Poskytnutím potřebných znalostí a zvýšením kompetencí a dovedností v rámci workshopů (zaměřených mimo jiné i na výživu či fyzioterapii) a individuálního poradenství umožní projekt neformálním pečovatelům kvalitnější péči o jejich blízké a zároveň pomůže zkvalitnit jejich vlastní život. Podpůrné skupiny za účasti odborného vedení umožní sdílení poznatků mezi pečovateli a nastavení efektivního řešení problémů. Vzájemnou spoluprací partnerských organizací dojde k vytvoření zázemí pro tyto edukační a konzultační činnosti. V rámci partnerství s Norskou organizací věnující se této problematice bude možná výměna příkladů dobré praxe a přenos zkušeností mezi oběma státy. Projekt doprovodí také osvětová kampaň, zaměřená především na sociální sítě a virtuální prostor a akce pro širokou veřejnost, upozorňující na problematiku a podporující destigmatizaci osob trpících touto chorobou.