Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2021/2022
Project IdMSK 2021/2022
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period9/2021 - 8/2022
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationÚčelem žádosti o dotaci je navýšení počtu studentů přijatých do 1. ročníku studijních programů, akreditovaných a realizovaných na Lékařské fakultě OU, kteří se svým profilem absolventa řadí mezi žádané profese ve zdravotnictví (např. sestry, fyzioterapeuti, záchranáři a další). Cílem je zvýšení počtu absolventů těchto studijních programů a tím snížení deficitu těchto zdravotnických profesí na trhu práce, zejména v MS kraji, ale zároveň stále při zachování kvality vzdělávání a individuálního přístupu ke studentům zejména v praktické části výuky.