Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

External evaluation of key activities of OPZ project "Podmínky pro změnu" of SPOLU PRO RODINU, z.s.
Project IdSMO_1733_2020_180
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Periodr7/2020 - 4/2022
ProviderSmluvní výzkum
Statesolved
AnotationProvedení externí formativní evaluace klíčových aktivit projektu OPZ "Podmínky pro změnu" reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015294 pro SPOLU PRO ZMĚNU, z.s. Cílem evaluace je zhodnotit nastavované procesy a výstupy klíčových aktivit KA1 - KA4 ve vztahu k jejich cílům a podpořit úspěšné řízení projektu.