Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Unwinding the admixture web: phylogeny-aware methods for overcoming the data analysis crisis in archaeogenetics
Project IdLL2103
Main solverMgr. Piya Changmai, Ph.D.
Period9/2021 - 2/2024
ProviderKatedra biologie a ekologie, Rozvojové programy MŠMT
Statesolved
AnotationHlavním cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum (The European Research Council = ERC) a které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely ERC v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z Evropských prostředků. Tuto podmínku splňuje předkládaný projekt od dr. Changmaie, který se v roce 2019 ucházel s projektem ve výzvě ERC starting grant a projekt byl hodnocen v kategorii B. Program ERC CZ z MŠMT si klade za cíl podpořit nadějné kandidáty, aby mohli svou vědeckou práci rozvinout a v další evropské výzvě ERC uspět. Základní podmínkou je po 2 leté realizaci vědecké práce podání návrhu projektu do Evropské výzvy. Projekt z kategorie B získá podporu z MŠMT na období 2 let, následujících 6 měsíců se pracoviště zavazuje, že s hlavním řešitelem/žadatelem ještě uzavře na projekt ERC CZ pracovní poměr. Doba realizace projektu je tedy 2,5 let - 2 roky je celý realizační tým financován z prostředků MŠMT a následujících 6 měsíců je hl. řešitel stále na projektu zaměstnán a placen z pracoviště, tedy projekt má skryté spolufinancování.