Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru
Project Id304011AZC7
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2022 - 6/2023
ProviderKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statefinished
AnotationCílem projektu je zajištění rozvoje klíčových kompetencí žádaných na trhu práce i formou distančního a on-line vyučování, a to nejen ve výjimečných situacích jakou je pandemie koronaviru. Důraz je kladen na kompetence žádané zaměstnavateli, které ve vzdělávání představují aktivní přístup ke vzdělávání a řešení rozmanitých výzev. Nástrojem pro rozvoj kompetencí potřebných na trhu práce bude vzdělávací program založený na aktivním přístupu žáka k poznávání přírodovědných a technických otázek, tj. na výzkumně laděné koncepci přírodovědného a technického vzdělávání (badatelském vzdělávání), a to v distanční podobě (v on-line prostoru). Prostředí Moodle bude vhodně modifikovanám na potřeby vytvoření designu vzdělávacího programu a bude obsahovat řadu podpůrných vzdělávacích činností. Bude obsahovat řadu interaktivních prvků pro přímou komunikaci mezi studentem, učitelem a vědcem či odborníkem v konkrétní oblasti. Cílovou skupinou budou žáci, ale také pedagogičtí pracovníci, pro které bude připraven efektivní nástroj pro distanční vzdělávání v přírodních vědách. Motivace pro žáky a studenty využívat tento vzdělávací program bude podpořena zakomponováním prvků tzv. únikové hry do vzdělávacího programu. V rámci předloženého projektu budou realizovány školení učitelů s cílem zajistit: (1) smysluplné a logické využívání vytvořeného prostoru; (2) vedení žáka výzkumnou činností v domácím prostředí a (3) následně s údaji, které získá, pracovat společně. Aktivity představují řešení rozvoje požadovaných schopností i pro "postpandemickou? dobu, pro školy, kde chybí laboratorní vybavení, pro regionální vzdálenost znemožňující možnost navštívit výzkumnou laboratoř či jiné znevýhodnění a překážky. Na realizaci aktivit budou spolupracovat experti v oblasti přírodních věd a přírodovědného vzdělávání z Moravsko-slezského a Trnavského kraje - z Ostravské univerzity a Trnavské univerzity.