Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Příprava předmětu KAM/NPMAK Projektový management pro online formu výuky
Project IdIRP 2021
Main solverMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
AnotationCílem předloženého projektu, je připravit předmět KAM/NPMAK Projektový management pro online formu výuky, která bude zahájena na FSS OU od zimního semestru AR 2021/2022. Výstupem projektu bude vytvořený nový e-learningový kurz v Moodlu pro daný předmět, který je zařazen v nově akreditovaném NMgr. studijním programu Sociální práce, specializaci Rozvoj a řízení v sociální práci jako povinně volitelný (B) v 2. ročníku v kombinované formě studia.