Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

E-course Methods and techniques of qualitative research in social work
Project IdIRP
Main solverprof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je komplexní převod a příprava předmětu Metodologie kvalitativního výzkumu v sociální prácipro navazující magisterské studium pro online formu výuky. V systému Moodle bude vytvořený e-kurz pro navazující magisterský program sociální práce (2 specializace, prezenční i kombinovanou formu). E-kurz bude vytvořen v souladu s Koncepcí online výuky OU. V rámci projektu budou natočeny nejméně 3 vlastní přednášky/podcasty.