Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity 2021 - Základy psychologie a zdravotnické psychologie (UOM/0IZPZ - prezenční forma a UOM/0IFZP - kombinovaná forma)
Project IdIRP202101
Main solverdoc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvoření e-kurzu pro předmět Základy psychologie a zdravotnické psychologie (UOM/0IZPZ - prezenční forma a UOM/0IFZP - kombinovaná forma) - povinný předmět (A) pro studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Zdravotnický záchranář, Nutriční terapeut, Fyzioterapie, Ergoterapie.