Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Kurz základní a rytmické gymnastiky Tělesná výchova a sport - 6TZGM, 1KGYM, TAGYM Učitelství pro 1. st ZŠ - 8ZAGY, 88AGY
Project IdIRP_2021_PdF_01
Main solverMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na vytvoření kurzu pro výuku základní a rytmické gymnastiky. Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností ve výuce gymnastiky včetně metodiky nácviku vybraných cvičebních tvarů akrobacie a cvičení na jednotlivých nářádích. Pro úšpěšné ukončení kurzu musí studenti na odpovídající úrovni prokázat osvojení základních gymnastických dovedností, a rovněž teoretické a didaktické znalosti z oblasti gymnastiky.