Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Němčina ve firemní komunikaci 1 (KGE/1NFK1)
Project IdIRP_2021
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationZáměrem projektu je zpracovat a aktualizovat kurz KGE/1NFK1 - Němčina ve firemní komunikaci 1 (bc. studijní program Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, A-předmět) podle standardů online výuky platných na OU. V souvislosti s přechodem na distanční výuku prakticky v plné šíři je smyslem projektu upravit nejen obsahovou náplň kurzů, ale také doplnit nové materiály a inovovat výuku směrem k její multimedialitě a realizaci v online prostředí.