Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Obchodní korespondence (KGE/8OBKO)
Project IdIRP_2021
Main solverMgr. Eva Polášková, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je inovace a aktualizace kurzu KGE/8OBKO - Obchodní korespondence (povinný předmět - statut A) tak, aby byly naplněny standardy online výuky platné na OU. Inovace a aktualizace se bude týkat jak obsahu (jednotlivá témata obchodní korespondence a eventuální zařazení dalších subtémat souvisejících s danou problematikou), tak formy (využití možností online prostředí, multimediální pojetí). Akreditovaný studijní program, ve kterém se daný předmět vyučuje, je: Německá filologie, B0231A090062, Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, 7310R999.