Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Multimediální studijní materiál Německy psaná literatura v českých zemích (Deutschsprachige Literatur in Böhmischen Ländern) k novému předmětu KGE/4NLCZ (Stud. program: Německá filologie - Completus, mag. stud.)
Project IdIRP_2021
Main solverdoc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt si klade za cíl vytvořit v aplikaci Moodle něm. psaný multimediál. stud. materiál (SM) k novému předmětu KGE/4NLCZ (Stud. program: Něm. filologie - Completus, mag. studium) podle zásad online vzdělávání na OU. Součástí SM budou multimediál. výstupy přibližující problematiku v interdisciplinárních souvislostech. SM bude opatřen (autorkou vytvořeným) videoprůvodcem jednotlivými kapitolami. Kurz se bude vyznačovat jednoduchou navigací mezi jeho jednotlivými částmi, vhodným časovým i tematickým rozvržením a estetickou jednotností a přehledností. K ověření rozvoje znalostí poslouží autoevaluační cv. a testy (v závěru každého modulu). Online komunikace bude probíhat v platformě Big Blue Button (Moodle) a prostřednictvím diskusních fór. SM je určen taktéž pro přímou (kontaktní) výuku.