Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Převod studijního předmětu Fonetika a fonologie (8FOFO) pro online formu výuky
Project IdIRP_2021
Main solverdoc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředmětem projektu je komplexní převod předmětu Fonetika a fonologie (KRO/8FOFO) pro online formu výuky v rámci bakalářského studijního programu Francouzská filologie. Jde o povinný předmět vyučovaný v 1. ročníku. Tento předmět figuruje v programu kombinované formy (KRO/8FOFO), tak i prezenční formy studia (KRO/1FOFO). Kurz bude zpracován na platformě Moodle. Využívá v maximální míře funkcionality prostředí (online konzultace pomocí Big Blue Button, možnosti testování, banku úloh, komunikaci v rámci této platformy pomocí elektronické konference kurzu a fóra, zveřejňování a odevzdávání materiálů atd.). E-kurz bude vytvořen v souladu s Koncepcí online výuky OU.