Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava studijního předmětu Španělština pro hospodářskou sféru 3 pro asynchronní on-line formu výuky
Project IdIRP_2021
Main solverMgr. Petr Šlechta, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na vytvoření asynchronního on-line kurzu v prostředí LMS Moodle pro kombinovanou výuku předmětu KRO/8SHS3 Španělština pro hospodářskou sféru 3 (povinný předmět pro studenty kombinované formy Španělštiny pro odbornou a profesní komunikaci). Kurz bude sloužit jako interaktivní opora a průvodce studiem v tomto prakticky zaměřeném předmětu.