Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

TRANSKUNST V. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Project Id89p6
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period3/2021 - 12/2021
ProviderAction
Statefinished
AnotationProjektem TRANSKUNST V. pokračuje dlouholetá spolupráce obou partnerů a vědecká výměna mezi oběma univerzitami. Ta je pro nás velmi důležitá, neboť jak ve Vídni, tak i v Ostravě jsou nabízeny studijní obory překladatelsví/tlumočení ? ve Vídni na Translatologickém centru, v Ostravě na katedře germanistiky. Pokračování projektu vychází z úspěšné realizace předcházejících ročníků. Společné aktivity v rámci tohoto transkulturně orientovaného projektu mají za cíl prohloubit překladatelské a tlumočnické kompetence studujících obou institutů. Studenti a studentky spolupracují na konkrétní a z praxe vycházející zakázce