Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ
Project IdCRP 2021
Main solverIng. Pavel Pomezný
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationInformační technologie jsou pro provoz univerzity zcela nezbytné. Základní procesy univerzity jsou na této technologii zcela závislé. V režimu online, ať již důvodem pandemie nebo samotným svobodným rozhodnutím univerzity se stávají technologie naprosto kritické. Reálný fakt závislosti a kritičnosti využívaných technologií má za následek uvědomění si vrůstajícího množství plošných i cílených útoků na tyto technologie. Důsledkem napadení mohou být nedostupnost, kompromitace dat, ztráta dat nebo kompletní paralýza fungování univerzity, vedoucí k absolutní diskreditaci, k finančním ztrátám a případným právním důsledkům. Zajištění kyberbezpečnosti na univerzitě je proto nutné vnímat existenčně. Pokud je ambicí univerzity spolupráce s kvalitními a prestižními subjekty (univerzity, výzkumné ústavy, komerční sféra), potom se v blízké budoucnosti nevyhne tomu, že těmito subjekty bude posuzována úroveň její kyberbezpečnosti. Důležitost kyberbezpečnosti naší univerzity je proto celospolečenskou věcí a je nutné jí dát řád, pravidla a systém. Vše základní je zakotveno v Zákoně o kybernetické bezpečnosti a Vyhlášce o významných informačních systémech. Pro univerzitu jsou tato pravidla závazná. Jednotlivá pravidla nejsou samostatná a bezúčelná, tvoří ucelený systém řízení bezpečnosti informací. Tento projekt je zrodem systému řízení bezpečnosti informací naší univerzity.