Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2021 - ISSO 2021
Project IdSMO
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period1/2021 - 11/2021
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationRezidenční pobyty významných autorů, umělců, kteří se věnují volné grafice, serigrafii a jejichž účast bude obohacením a rozšířením možností současné serigrafie a přispěla by k prohloubení spolupráce mezi vysokoškolskými a uměleckými institucemi širšího regionu střední Evropy. V reakci na události právě probíhajícího roku 2020 rozšiřujeme obsahovou část projektu o možnost sdílení tiskových dat a realizaci grafik pro autory, kterým situace v České republice nebo v jejich zemi neumožní nakonec přicestovat a být fyzicky přítomni. Jde o výjimečnou situaci, která směřuje k udržení kontinuity sympózia. Umělecko pedagogická část projektu, která má návaznost na katedru grafiky a kresby Fakulty umění, by se řešila online komunikací se studenty a dalšími pedagogy. Pevně věříme, že tato ?online rezidence? by byla skutečně výjimečným řešením. A tedy v převaze bude obvyklý s a už zažitý formát sympózia.