Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Fotograf Viktor Kolář st.
Project IdSMO
Main solverMgr. Lukáš Bártl, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2022
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationProjekt by zpracoval archiv negativů a děl dosud poněkud zapomenutého fotografa Viktora Koláře st., který byl ovšem nejdůležitějším fotoreportérem v Ostravě v první polovině 20. století. Dílo čítá několik desítek tisíc položek a je uloženo částečně v soukromých rukou, podstatná část pozůstalosti je ale v majetku Archivu města Ostravy. Jednalo by se kompletní uměleckohistorické zpracování tohoto jedinečného díla a též o jeho historickou intepretaci. Cílem projektu je vydat reprezentativní monografii Viktora Koláře st., jež má potenciál stát se vizuální kronikou Ostravy 20. století. Publikace by neměla být ?jen? odborným dílem, ale též popularizačním dílem určeným široké veřejnosti.