Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotace studia studentů Lékařské fakulty
Project IdMSK 2021
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period9/2020 - 8/2021
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationÚčelem žádosti o dotaci je navýšení počtu studentů přijatých do 1. ročníku studijních programů, akreditovaných a realizovaných na Lékařské fakultě OU, a kteří se svým profilem absolventa řadí mezi žádané profese ve zdravotnictví (např. sestry, fyzioterapeuty, záchranáře a další). Cílem je zvýšení počtu absolventů těchto studijních programů a tím snížení deficitu pracovníků těchto profesí na trhu práce, zejména v MS kraji, ale zároveň zachování kvality vzdělávání a individuálního přístupu zejména v praktické části výuky.