Projects & Grants
X. Studentská vědecká konference
Project IdSVK LF
Main solverMgr. Vendula Krčmářová
Periodr11/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
AnotationKonference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.