Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

X. Studentská vědecká konference
Project IdSVK LF
Main solverMgr. Vendula Krčmářová
Periodr11/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationKonference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.