Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvíjení jazykových kompetencí zaměstnanců Ostravské univerzity v Ostravě
Project IdRP2007
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je zvýšení kompetencí zaměstnanců OU, pokud jde o oblast cizojazyčné (anglické, německé event. další) komunikace. V rámci zvýšení jazykové úrovně akademických a administrativních pracovníků studijních i jiných oddělení OU budeme pokračovat ve všech typech kurzů anglického i německého jazyka - tj. pro začátečníky, pro mírně i středně pokročilé. Kurz pro začátečníky bude zaměřen na dosažení úrovně A1, kurz pro mírně pokročilé na dosažení úrovně B1/B2 a kurz pro středně pokročilé na úroveň B2/ C1 podle Společného evropského referenčního rámce.