Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Project IdRP2007
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředložený projekt je zaměřen na podporu rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě, a to jak v oblasti pregraduální přípravy učitelů, tak v oblasti jejich dalšího (postgraduálního) vzdělávání. V rámci projektu budou řešeny 3 základní tematické oblasti: Oblast 1 - rozvoj a inovace studijních programů pro přípravu budoucích učitelů - příprava na nové vzdělávací trendy (klíčové kompetence, rámcové vzdělávací programy, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Oblast 2 - rozšíření nabídky kombinovaných forem studia v učitelských studijních oborech. Oblast 3 - rozvoj a inovace programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše uvedené základní oblasti budou řešeny v rámci 4 dílčích projektů: Projekt A - Doplnění přírodovědného vzdělávání pro učitele 1. stupně ZŠ (oblast 1) Projekt B - Příprava učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků a studentů v oblasti přírodovědného vzdělávání (oblast 1) Projekt C - Příprava akreditace studijních oborů k dosažení učitelské kvalifikace pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ v kombinované formě studia (oblast 2) Projekt D - Rozšíření a realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ na Ostravské univerzitě v rámci Modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji (oblast 3)