Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2020 - ISSO 2020
Project IdMOaP 2020
Main solverprof. Zbyněk Janáček
Period1/2020 - 12/2020
ProviderMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Statefinished
AnotationRezidenční pobyty významných autorů, umělců, kteří se věnují volné grafice, serigrafii a jejichž účast bude obohacením a rozšířením možností současné serigrafie a přispěla by k prohloubení spolupráce mezi vysokoškolskými a uměleckými institucemi širšího regionu střední Evropy. Hlavním cílem projektu ISSO 2020 je oživování, povzbuzování a zesilování kulturní spolupráce a také propagování kulturních tradic. Projekt navazuje na ideje myšlení o umění jako o významné složce edukace a tvorby kulturního dědictví, na ideje o směrech, které určují jeho nové trendy i technické možnosti a o budoucnosti této profese i role umělce v integračním mezinárodním kontextu a také kontextu dnešní Evropy.