Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Realizace dlouhodobé strategie Ostravské univerzity a příprava účasti v Operačních programech
Project IdRP2007
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV roce 2006 bylo zahájeno řešení rozvojového projektu se stejným názvem (I.etapa). V rámci tohoto řešení byly vytipovány základní procesy v oblasti řízení rozvoje a kvality hlavních činností Ostravské univerzity z oblasti vzdělávání a výzkumu. Tyto procesy byly následně podrobně specifikovány a upřesněny. Částečně byly tyto procesy implementovány na podmínky jednotlivých fakult. V předkládané II. etapě řešení se tento postup rozšíří o další procesy týkající se řízení rozvoje a kvality oblastí specifikovaných v dlouhodobém rozvoji Ostravské univerzity, zavede se počítačová evidence těchto procesů, přístupná prostřednictvím univerzitního portálu a především se identifikované procesy důsledně implementují do řídících aktů univerzity a jednotlivých fakult.