Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava procesu k získání ECTS Label I. etapa
Project IdRP2007
Main solverprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationI. fáze procesu příprava k získání ECTS Label je zaměřena na analýzu stávajícího stavu aplikace ECTS systému na jednotlivých fakultách, na altualizaci Course cataloque a webových stránek s tím souvisejících, na stanovení jednotlivých kroků procesu (po realizovanýchh alaýzách), které povedou k podání žádosti o ECTS Label v roce 2008, nebo 2009