Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Přednášky zahraničních odborníků
Project IdRP2007
Main solverprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProgram na podporu internacionalizace, v jehož rámci se uskuteční přednáškové pobyty významných akademických pracovníků ze zahraničí. V roce 2007 se zaměřujeme na dva subprojekty. První subprojekt se zaměřuje na přednáškový cyklus významných reprezentantů zahraniční literárněvědné bohemistky (R. Portera, Z. Stolz ? Hladké, Heleny Koskové) z Velké Británie, Německa, Švédska zaměřený na recepci současné české literatury v zemích, kde působí na vysokých školách. Soustředí se na romány M. Kundery, S. Richterové a J. Škvoreckého. Spojujícím tématem cyklu bude vztah domova a ciziny, literatura jako problém diskursu. Druhý subprojekt je postaven na přednáškách pěti významných odborníků v oblasti politické geografie. Tímto způsobem projekt zamýšlí rozvinout několik multiplikačních efektů. Hlavním je pozvednutí prestiže OU jako instituce, která je atraktivní pro přednášky zahraničních pracovníků. Dále projekt sleduje rovinu nastavení pozitivních neformálních pracovních vztahů mezi zaměstnanci OU a zahraničními pracovníky, což umožní snadnější spolupráci v oblasti mezinárodní vědy a výzkumu i s případným zapojením do grantů v této oblasti. V neposlední řadě dojde k přenosu velmi cenného know-how na pracovníky OU.