Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Příprava videozáznamů pro on-line formu výuky s využitím konzultantů z praxe a tvorba a adaptace výukových materiálů pro studenty s SPP.
Project IdIRP202005
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na dvě preferované zadávané oblasti, a to zejména oblast 3) Adaptace nebo tvorba nových studijních a výukových materiálů pro studenty s SVP a dále na oblast 5) Komplexní převod a příprava studijního předmětu pro online formu výuky. Projekt je synergický s projektem ESF "Jsme Ostravská" v oblasti zpřístupnění studijních opor pro studenty s SVP a také při přípravě předmětu pro online formu výuky, v němž jsou zároveň využity inovativní výukové metody. Součástí je odborná podpora akademických pracovníků prostřednictvím odborných konzultací a účasti na odborných akcích.