Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace studijního programu Instrumentální hra formou převodu vybraných předmětů do online formy
Project IdIRP 2020
Main solverMgr. Martin Čurda, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt řeší převod vybraných povinných a povinně volitelných předmětů z oblasti teorie a dějin hudby vyučovaných v rámci bakalářského studijního programu Instrumentální hra do online formy za účelem zefektivnění výuky po stránce pedagogické (zlepšení kvality výuky), personální (snížení zátěže akademických pracovníků) i organizační (minimalizace kolizí v rozvrhu).